Du vill kunna ge ett konkurrenskraftigt och lönsamt erbjudande som matchar kundernas behov. Genom att prioritera utveckling, försäljning och marknadsföring på ett effektivt vis kommer det ge fördelar för både dig och dina kunder. Det kommer ge dig möjlighet att ta tillvara på nuvarande marknadsmöjligheter och ge kapacitet till att expandera dem över tiden. Våra projektledare ger dig valuta för pengarna genom väl genomförda projekt och efterlevda effektmål.

I starten av ett projekt utvärderar vi det ursprungliga behovet, effektmål, affärsnyttan, möjliga lösningar samt övergripande krav. Vilka förändringar krävs för att nå affärsnytta? Som ett led i det ser vi över genomförande och hur den tänkta lösningen ska hanteras i framtiden med hjälp av drift och förvaltning. Det ger hållbara projekt.

För att uppnå detta finns det ett flertal olika projektledningsprocesser och metoder, som
t. ex. PROPS, PPS och Pejl, PMI, IPMA samt våra egna metoder och verktyg som BizImprover och BDIM. Vi har oberoende ställning till samtliga modeller och verktyg men har lång erfarenhet av tillämpandet i praktiken.