Sourcing, Governance & Organization!

Digitaliseringen ställer nya krav på företags IT-organisationer. Vad innebär det för ert företag? Tillsammans med er ser vi över hur ni kan öka produktiviteten och frigöra den fulla potentialen hos era anställda.

Change of Lane tillhandahåller oberoende och professionell rådgivning inom sourcing och outsourcing, transformation. Det innebär att vi kan hjälpa er som kund med hur de kan utveckla sin verksamhet relaterat till sourcing (både in- och outsourcing), vad det ställer för krav på ledning och styrning.

Change of Lane etablerar och optimerar IT-tjänster, beslutsstrukturer, organisationer och processer vilket säkerställer en effektiv styrning, leverans och uppföljning av IT-verksamheten. Det kommer att gynna ert företag och era anställda. Vi ger er de verktyg och insikter ni behöver för att leda ert företag genom förändringar. Vi etablerar ett beteende för ständig förbättring genom att bedöma ert ledningssystem inklusive områden såsom; nuvarande mål, rollbeskrivningar, KPI, ledningsstruktur, kundtillfredsställelse osv. På så sätt kan ni anta nya beteenden.