I takt med att det sker allt fler förändringar ökar behovet av kompetenta interimschefer. Det kan handla om tillfälliga behov så som vid föräldraledighet, omorganisation eller framtagning av nya processer. Interim Management syftar ofta till en begränsad period men leder till långsiktiga och bestående resultat.

Vid förändringsledning eller förnyelsearbete kan det vara bra att ta in någon utifrån som inte tyngs av organisationens ryggsäck. Det tillsammans med intern kompetens kan leda till ett lyckat resultat. Vi är er partner när ni vill ha en chef inom IT eller i beställande roll mot IT. Vi har mycket stor erfarenhet av chefsroller för projektkontor och utveckling, men har även erfarenhet av ledande roller inom utredning, kravhantering, system, förvaltning, metoder och som IT-chef för mindre organisationer.