Förvaltning är motorn i företaget. Att förvalta det som har utvecklats och köpts in, men även det som precis implementerats. Det ställer höga krav på organisationerna och är samtidigt viktigt för företagets överlevnad. Förvaltningsledningen svarar för den strategiska ledningen av organisationen och utgår alltid från era behov och säkerställer de modeller som ni har implementerat i företaget. Genom att sammankoppla förvaltningen med verksamheten kan du vinna ekonomiska fördelar.

Vi har en oberoende ställning till pm3, ITm5, ITIL, COBIT och andra modeller och ramverk som används inom områdena verksamhet och IT. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens av tillämpandet av dessa i praktiken inom flera olika verksamheter. Det ger oss förmågan att identifiera möjligheter och fallgropar. Vi har även mångårig erfarenhet av att implementera förvaltningsstyrningsmodeller. Vi kan också utreda förutsättningarna för ett införande, via ett strukturerat tillvägagångssätt.