Forskning visar att 70 % av alla planerade förändringsprocesser misslyckas, stannar av eller rinner ut i sanden. Orsaken till misslyckandet handlar ofta om att man inte lyckats få med chefer och medarbetare att aktivt verka för förändringen.

Förändringar är ständigt pågående. Omorganisationer, systemförändringar, nya rutiner, expansion eller neddragningar. Vilken förändringsprocess befinner ni er i just nu och hur kan vi hjälpa er att effektivisera?

Med förändringsledning kan ni gå från nuläge till ett önskvärt framtida läge. På ett strukturerat tillvägagångssätt ledsagar vi individer, grupper och organisationer med syfte att åstadkomma bestående beteendeförändringar och resultat. På så sätt kan våra förändringsledare se till att ert företag får ut maximal nytta av en investering eller satsning.

För att underlätta förståelsen för människors reaktioner till förändring ur ett organisationsperspektiv finns ett flertal modeller tillgängliga. Vi arbetar med verktyg som BDIM (Business Driven Interaction Model) och BizImprover som båda är beprövade metoder och arbetssätt. Det är nyckeln till lönsamma förändringar.