Om Change of Lane

Sedan 2008 har Change of Lane väglett företag genom omfattande förändringsprocesser. Ett gemensamt intresse för förändringsarbete och att göra skillnad var det som sammankopplade grundarna Hans Bergetoft och Tomas Zarnoczy.

Varför Change of Lane?

Vårt mål är att ersätta det befintliga tankesättet genom att byta spår. Vi eftersträvar att skapa ett nytt arbetssätt, en ny organisatorisk styrning samt en effektiv uppföljning och rätt mätning av processer.

Vår vision

Vår vision är att uppfattas som det ledande företaget vad gäller våra definierade huvudområden inom IT-Management. Vi strävar efter att bli ett företag som är välkänt för att göra skillnad.

Miljöpolicy

Change av Lane är ett modernt företag som bidrar till en bättre miljö genom att sträva efter att minska den totala miljö- och klimatpåverkan.

Samarbeten

Tillsammans är vi Change av Lane – ett företag med fokus på förändringsarbete med varaktiga resultat. Vi är ett tillväxtbolag med lång branscherfarenhet, vars mål är att göra skillnad. Vi har mycket erfarna konsulter inom våra områden, samtliga med stor förståelse för förändringsledning.

Vill du vara en del av i ett spännande tillväxtbolag? Tveka inte att kontakta oss.

Bizimprover

Utifrån mer än 20 års strukturerade och samlade erfarenheter av organisationsutveckling och finansiell styrning har Change of Lane AB från 2013 utvecklat verktyget BizImprover.

BizImprover är sedan 2014 ett eget bolag med konsulter och produktspecialister. Den 28 mars 2014 tecknades ett samarbetsavtal mellan de två partnerna BizImprover och Change of Lane. Det är ett strategiskt partnerskap som syftar till att göra skillnad för dig som kund. BizImprover är ett verktyg som matchar Change of Lanes utbud av tjänster inom IT Management. Samarbetet innebär att Change of Lane kan erbjuda förändringsledare som är certifierade enligt BizImprover, vilket är fördelaktigt för dig som står inför förändringsprocesser.

Svensk Förvaltningsstyrning “SFS”

Change of Lane har tillsammans med CoreChange och Princip startat Svensk Förvaltningsstyrning, SFS. Samarbetet leder till att SFS kan erbjuda bredare kompetens inom förvaltningsstyrning. Vår målsättning med detta samarbete är att kunna erbjudande marknaden ett kompetensnätverk av de bästa resurser som finns att tillgå inom SFS Förvaltningsstyrning.

Samtliga bolag inom SFS har en oberoende ställning till pm3, ITm5, ITIL, COBIT och andra modeller och ramverk som används inom områdena verksamhet och IT. Med lång praktisk erfarenhet och hög kompetens av tillämpandet av dessa modeller i praktiken, kan SFS hjälpa er att implementera dem i er verksamhet.