Professionalism och nyfikenhet i perfekt harmoni

Forskning visar att 70 % av alla planerade förändringsinitiativ misslyckas, stannar av eller rinner ut i sanden.  Förändringsprocesser för ofta med
sig utmaningar vad gäller planering, genomförande och implementering av nya modeller.

Med flera av Sveriges ledande experter inom IT-förvaltnings- och styrningsmodeller hjälper vi er att öka effektiviteten, höja kvaliteten och minska kostnaderna för IT. Vi har gedigen kompetens och egen praktisk erfarenhet att analysera, planera och genomföra förändringar i företag och organisationer.

Nytta först och modell sedan. Vi vet hur det skall tillämpas i praktiken.

Läs mer om våra tjänster

Vår marknad växer och vi vill nu bli fler som vill vara med och bidra

Hos oss får du vara med och påverka bolaget samtidigt som du arbetar med intressanta och utmanande uppdrag hos våra kunder.

Arbeta hos oss

Förändringsledning

Med förändringsledning kan ni gå från nuläge till ett önskvärt framtida läge. På ett strukturerat tillvägagångssätt ledsagar vi individer, grupper och organisationer med syfte att åstadkomma bestående beteendeförändringar och resultat.

Förvaltningsstyrning

Förvaltningsledningen svarar för den strategiska ledningen av organisationen och utgår alltid från era behov och säkerställer de modeller som ni har implementerat i företaget. Genom att sammankoppla förvaltningen med verksamheten kan du vinna ekonomiska fördelar.

Interim Management

Vi är er partner när ni vill ha en chef inom IT eller i beställande roll mot IT. Vi har mycket stor erfarenhet av chefsroller för projektkontor och utveckling, men har även erfarenhet av ledande roller inom utredning, kravhantering, system, förvaltning, metoder och som IT-chef för mindre organisationer.

Ledning och Styrning

Change of Lane tillhandahåller oberoende och professionell rådgivning inom sourcing och outsourcing, transformation. Det innebär att vi kan hjälpa er som kund med hur de kan utveckla sin verksamhet relaterat till sourcing (både in- och outsourcing), vad det ställer för krav på ledning och styrning.

Projektledning och Produktledning

Våra projektledare ger dig valuta för pengarna genom väl genomförda projekt och efterlevda effektmål. Vi har oberoende ställning till samtliga modeller och verktyg men har lång erfarenhet av tillämpandet i praktiken.

Referenskunder

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB